Work Leave Payment

Work Leave Payment

June 8, 2020 Comments Off on Work Leave Payment By Editor

Ano ang Work Leave Payment (kyugyo teate)?

Ang Work Leave Payment (kyugyo teate) ay dapat na babayaran ng kompanya sa mga empleyado na nasa leave nang hindi bababa sa 60% sa kanilang average (average ng 3 buwan na sweldo) na sahod. Dahil sa mga kadahilanang nauugnay sa kompanya.

Ang salitang “leave” ay tumutukoy sa isang estado kung saan ang isang manggagawa ay hindi makapagtrabaho, kahit na may kalooban syang magtrabaho at kakayahang magtrabaho sa isang tinukoy na araw

Ang “leave” ay maaring mapatupad kung umuwi ka nang mas maaga, o kung wala kang pasok sa umaga. Gayunpaman, ang mga nakalagay sa ibaba ay hindi isang “leave” na napapailalim sa allowance leave.

-Mga araw na walang obligasyon sa paggawa (Holiday, katapusan ng linggo at Holiday ng kumpanya)
-Kapag walang balak na magtrabaho (sa panahon ng welga / bayad na bakasyon)
-Kung nawalan ka ng kakayahan sa trabaho (dahil sa impeksyon o nakakahawang sakit, atbp.)

Comments are closed